Algicid 5 l proti řase v bazénu
  • -1%
Algicid 5 l proti řase v bazénu

Algicid 5 l proti řase v bazénu

AK_12157
Skladem
657,36 Kč 664,00 Kč -1%
S DPH

Kapalina s algicidním účinkem (proti řase)

ADR UN 3082

Korozivita


Historie ceny     Historie ceny

Nejnižší cena za posledních 90 dní byla 657,36 Kč

 

ALGICID


ALGICID je ideální pro použití v bazénech a lázních. Jeho silný a dlouhotrvající
účinek, bez zápachu, nekompromisně zabraňuje růstu všech druhu řas.

Pro správné dávkování přípravku ALGICID použijte zařízení ASIN Aqua.


Počáteční dávka: 100 ml na 1 m3
Udržovací dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za den
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6.

VAROVÁNÍ
H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ÚČINNÉ LÁTKY: Epichlorohydrindimethylamin-kopolymer, 10%, CAS 25988-97-0
FORMA: čistá kapalina
ÚČEL POUŽITÍ: prevence a likvidace výskytu řas v bazénové vodě
DÁVKA: 10 - 20 ml na 1 m3 za den
APLIKACE: dávkování zařízením ASIN Aqua
SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před teplem a slunečním zářením.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

10 ks
5.005.005.005.005.00

Avatar Zdeněk K.
30.09.2021
Celkový názor:
Bez tohoto přípravku řasy vyhrávají. Pouze chlor nestačí.

Zdroj recenzí pochází z nákupního portálu Heureka

No reviews

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: