Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Sanosil Super 20 l


Nižší o

-40 Kč

Sanosil Super 20 l

Sanosil super - bezchlorový dezinfekční přípravek, určený pro dezinfekci bazénové a pitné vody aktivním kyslíkem a stříbrem

Sanosil super je kapalný vysoce účinný dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci bazénové a pitné vody založený na synergickém účinku obou jeho základních složek, peroxidu vodíku a stříbra. Technologie SANOSIL® je patentována v 35 zemích. Má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám, řasám a amébám, legionářské nemoci. Má výjimečné vlastnosti.

Pozor doprava tohoto produktu je zdarma!

Více informací

AK_12142

13 ks

Skladem

Tagy (štítky):
 • Sanosil
 • sanosilsuper
 • To se mi líbí? Sdílet:

  Přidat na seznam přání

  • Doprava od 2000,- Kč zdarma (kromě vyjímek)
  • Rozvoz službami DPD a TOPTRANS
  • Zboží skladem do druhého až třetího dne

  Sanosil super 

  SANOSIL® je kapalný vysoce účinný dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci bazénové a pitné vody. (povoleno
                   Rozhodnutím Hlavního hygienika ČR zn.: HEM-3244- 27.1. 04/3204)
  SANOSIL® je dezinfekční prostředek založený na synergickém účinku obou jeho základních složek, peroxidu vodíku a stříbra.
                   Technologie účinné látky
  SANOSIL® je patentován v 35 zemích.
  SANOSIL® má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám, řasám a amébám. Zvlášte vynikající je jeh účinek                          proti bakterii Legionárské nemoci.

  NÁVOD K POUŽITÍ PRO DESINFEKCI VODY V BAZÉNECH.
  Počátecní dávka přípravku SANOSIL® je 80 ml/m3. To znamená, že při prvním ošetření jednorázově nadávkujeme například do bazénu o objemu 30 m3 množství 80 x 30 = 2400 ml přípravku. Udržovací koncentrace je v rozmezí 10 – 20 mg/litr. Ta označuje na jaké koncentraci je nutné přípravek SANOSIL® v bazénové vodě udržovat. Měříme kontrolním papírkovým testerem. Při správném pH a teplotě do 28°C je denní potřebná dávka cca 7 ml/m3, to je u bazénu o objemu 30 m3 30 x 7 = 210 ml přípravku.


  REGULACE PH
  Pro používání SANOSILU je regulace pH nesmírně důležitá. Nástřikové ventily se umisťují nejméně 2 m před nástřik SANOSILU. Přípravek SANOSIL, je kyselina, která se v alkalické vodě rychle rozpadá. Je proto výhodné udržovat vodu v rozmezí 6,5 – 7. Hodnoty pH nad 7 silně zvyšují spotřebu prostředku SANOSIL. Jako příklad uvádíme hodnoty rozkladu SANOSILU za den v závislosti na pH (hodnoty se vztahují na normálně zatežované veřejné kryté koupalište) při pH 7 = 7 ml/m3 za den při pH 7,4 = 15 ml/m3 za den při pH 7,8 = 30 ml/m3 za den.


  NÁVOD K POUŽITÍ PRO DESINFEKCI PITNÉ VODY
  Dezinfekce pitné vody ve studních: pruměrné dávkování SANOSILu je 50 ml na 1 m3 vody, což odpovídá obsahu stříbra 0,005 mg/I. Preparát je takto účinný po 24 hodinách působení a vodu je možné požívat. Přípravek působí i ve vodách obsahujících organické látky. Na měděném povrchu může dojít ke změnám barvy, není vhodný pro delší styk s předměty z pozinkovaného železa, slitin hliníku,nebo hliníku a manganu.


  ÚČINEK SANOSILU SNIŽUJÍ
  Pri styku se zkorodovaným povrchem železných potrubí se SANOSIL rozpadá a stává se neúčinným. Vysoký organický podíl, vysoký obsah (Fe) a manganu (Mn) ve vodě a vysoké zatížení težkými kovy ve vodě bazénu působí na přípravky SANOSIL katalyticky a během krátké doby je rozkládá.


  FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM / FILTRY ATOMIC / KŘEMELINOVÉ FILTRY
  Mnoho bazénů je vybaveno výše uvedenými filtračními materiály. Když přípravky SANOSIL protékají těmito filtračními materiály, dochází k zadržení určitého množství ve filtru: 100% ve filtru s aktivním uhlím, cca 30 – 50% ve filtru Atomic a cca 15 -25% v křemelinovém filtru. To znamená, že výrobky SANOSIL® se během velmi krátké doby z vody bazénu „odfiltrují“. Když není zákazník ochoten přejít na používání pískového filtru, není použití výrobku SANOSIL® v bazénu možné.

  SANOSIL® má následující výjimecné vlastnosti:
  • žádné podráždení kůže, očí nebo sliznic
  • ani karcinogenní, ani mutagenní
  • nevznikají chloramíny
  • dlouhotrvajicí účinek
  • pH neutrální
  • po koupeli žádný zápach na kůži nebo oděvu
  • schválený pro úpravu pitné vody
  • může být bez omezení použit ve slané vodě
  • může být použit v termálních vodách s vysokým podílem organické hmoty
  • téměř 100% odbouratelný, žádné znečištení životního prostředí
  • koncentrace může být měřena manuálně
  • muže být skladován minimálne jeden rok pri teplotách od 5°C do 25°C

  VAROVÁNÍ:
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
  a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313 Přetrvává-li podráždení očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetrení.
  P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

  ÚČINNÉ LÁTKY:
  Peroxid vodíku (< 80 g/kg) a stříbro (< 0,1 g/kg).

  Výroba řídících automatik chemizace

   BL SANOSIL

   Bezpečnostní list produktu SANOSIL Super

   Ke stažení (382.67k)

   Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

   Napsat recenzi

   Sanosil Super 20 l

   Sanosil Super 20 l

   Sanosil super - bezchlorový dezinfekční přípravek, určený pro dezinfekci bazénové a pitné vody aktivním kyslíkem a stříbrem

   Sanosil super je kapalný vysoce účinný dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci bazénové a pitné vody založený na synergickém účinku obou jeho základních složek, peroxidu vodíku a stříbra. Technologie SANOSIL® je patentována v 35 zemích. Má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám, řasám a amébám, legionářské nemoci. Má výjimečné vlastnosti.

   Pozor doprava tohoto produktu je zdarma!

   29 Produktů ve stejné kategorii


   On offer for:

   Unlimited