Obchodní podmínky - práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, platné pro e-obchod umístěného na serveru:

www.bazeny-obklady-mozaika.cz

Prodávající - Zřizovatel obchodu (fakturační adresa):

 ASPR pool s.r.o.

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 – Bubeneč

IČO: 28896653 DIČ: CZ28896653

Web:    www.aspr.cz

e-mail: aspr@aspr.cz

Jednatel: Václav Cymbalista Tel: 608 880 540 

.

Prodejní provozovna – výdejní místo:

 ASPR pool s.r.o.

Suchdolská 710

252 62 Horoměřice (Praha-Západ)

IČO: 28896653 DIČ: CZ28896653

Tel: 273 130 386; 603 433 001

Jednatel: Václav Cymbalista Tel: 608 880 540

 

Kupující

Je objednatel, fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu, písemně, telefonicky či osobně.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Vše ve znění platných novel.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě objednávky zboží s cenou většího rozsahu nebo dodávky s montáží, uzavře po dohodě prodávající s kupujícím individuální smlouvu (kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo). Na takto uzavřenou smlouvu platí podmínky odlišné od těchto všeobecných obchodních podmínek elektronického obchodu a jsou řízeny podmínkami z individuálně uzavřené smlouvy.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, cenu včetně DPH a také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Volbu dopravy volí kupující při objednání vybraného zboží. V případě, že bude kupujícím zvolen chybný způsob dopravy, bude kupující prodávajícím informován o správném způsobu dopravy a jeho správné ceně. V případě souhlasu kupujícího s touto změnou v kupní smlouvě, bude zboží dodáno. V opačném případě bude kupní smlouva zrušena.

Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou zboží spojené.

Na drahé zboží (nad 10.000,-), zakázkovou výrobu a speciální zboží individuální objednávky z dovozu (například: protiproudy, robotické vysavače, hydromasážní bazény, obklady atd..) bude prodávajícím, na základě objednávky kupujícího, vystavena zálohová předfaktura (po předchozí telefonické dohodě). Zboží může být expedováno až ve chvíli, kdy bude předmětná záloha uhrazena na účtu prodávajícího.

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, fax, osobně) jsou považovány za závazné.

Aby mohla být kupní smlouva uzavřena, musí obsahovat všechny potřebné náležitosti a telefonické spojení na kupujícího. V tom případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky. V případě, že kupující uvede telefonické spojení, na které nelze uskutečnit zpětný hovor prodávajícím, nelze uzavření kupní smlouvy realizovat a objednávka bude zrušena. 

Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží, uvedenou v ceníku na internetovém rozhraní, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů a též s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží. Pro kupujícího platí uvedené ceny v době objednání.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijaté objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího z které byla objednávka přijata.

Vystavením objednávky chemie, chemických přípravků, testerů, reagentů a chemických roztoků kupující potvrzuje, že:
 je obeznámen se zacházením s chemikáliemi a základy bezpečnosti práce při chemické analýze,
 zboží bude využívat pouze pro legální účely,
 souhlasí s doručením bezpečnostních listů v elektronické formě, a to na vyžádání.

 

Cena zboží a jeho doprava

Pozor! Uvedené aktuální ceny platí pouze pro objednávky tohoto e-shopu. V případě individuálního nákupu bez přijaté objednávky  v tomto e-shopu platí jiná cenová pravidla a nelze se uvedených cen pro tento e-shop domáhat. 

Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny včetně DPH 21%, v případě kde je součástí kupní smlouvy individuální dohoda o montáži (v souladu s platným ustanovením zákona o DPH), uvádíme DPH ve výši 12%. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných smluvních podmínek.

Objednané zboží lze kupujícím uhradit dobírkou dopravci, bankovním převodem nebo hotově na obchodní pobočce – výdejním místě prodávajícího.

V případě bezhotovostního převodu se výsledná částka bude skládat z ceny za zboží + ceny za dopravu bez poplatku za dobírku.

Číslo účtu prodávajícího v Raiffeisen Bank: 228045061/5500. Jako variabilní symbol kupující použije číslo objednávky nebo číslo vystavené předfaktury.

Zboží je dodáváno způsobem, který si kupující zvolí při objednání, nebo na kterém se kupující dohodne s prodávajícím.

Dopravu zboží (pokud si ji kupující objedná), zajišťuje prodávající či dodavatelské firmy, se kterými prodávající spolupracuje.

K dopravě objednaného zboží na adresu kupujícího přednostně využíváme služeb přepravní společnosti DPD. (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266 DIČ: CZ61329266 tel: 841 700 700)

Aktuální cena nákladů na doručení zboží a výsledná částka doručování je uvedena v oddíle „doručování“ tohoto elektronického obchodu viz odkaz: www.bazeny-obklady-mozaika.cz/content/1-dorucovani

Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v kupní smlouvě nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí.

Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz či cestovní pas).

.

Vážení zákazníci z důvodu platnosti nového zákona musíme dodržet určitá opatření s prodejem následujících dvou produktů:

konkrétně přípravků obsahujících více než 12% peroxidu vodíku

Z naší nabídky se jedná o následující dva produkty:

Aktivní kyslík tekutý -- OXA - 35% peroxidu vodíku

Aquablanc OXA -- kombi -- 33% peroxidu vodíku

Tyto produkty prodáváme pouze na Občanský průkaz koncového odběratele, nebo na povolení viz níže:

Každý prodejce, který prodává některý z těchto produktů koncovým spotřebitelům je od 4.12.2014 povinen prodávat pouze koncovým spotřebitelům, kteří předloží doklad o zpřístupnění prekurzoru výbušnin podléhajícího povolení podle § 3 zákona č.259/2014 Sb., dále jen „povolení“, vydaný Obvodním báňským úřadem. V případě, že se zákazník povolením neprokáže, nesmí mu být přípravek obsahující více než 12% peroxidu vodíku prodán.

Po předložení požadovaného povoleníje prodejce povinen evidovat následující údaje:

Jméno zákazníka, ověření povolení (číslo povolení), datum prodeje, druh a množství prodané chemie.

Žádost k povolení naleznete na webové stránce: http://www.cbusbs.cz/index.php/narizenian-3/o-prekurzorech-4.html.

(Báňský úřad běžně vyřizuje žádosti 30 - 60 dní od podání. Poplatek za vyřízení žádosti je 300,- Kč, případné povolení  je platné po dobu tří let.)

.

Z klasické dopravy zboží výběrem je vyjmuto následující zboží, které prodávající dodává po dohodě s kupujícím náhradním způsobem dopravy (např.: TOPTRANS, nebezpečné látky ADR, nebo jiná alternativní doprava).

 

a)      kanystrová tekutá chemie

b)      větší množsví pytlovaného filtračního média, písku, zeolitu a soli

c)      pytlované zboží stavební chemie

d)      betonové dílce, železářská výztuž do betonu (sítě KARI), žebírková ocelová výztuž, dráty – roxory

e)      potrubí, silnější poloohebné hadice, navíjecí zařízení plachet a zboží v délkách nad 175 cm a nadrozměrné zboží dle podmínek přepravce DPD (např.sprchy)

f)       celé bazény, bazénové zastřešení, dlažby a lemy okolo bazénů, zazimovací dilatační plováky, mozaiky, infrasauny

 

U tohoto "speciálního zboží"(na individuální objednávku) prodávající kupujícímu sdělí termín dodávky, cenu dopravy, eventuálně ekvivalentní řešení či dopravu zdarma.

Z důvodu, které uvádíme níže jsme zvolili dopravce TOPRRANS, která umožňuje kvalitní přepravu zboží bez omezení.

Informace o zásilkách které lze přepravovat službou přepravce DPD:

Maximální hmotnost Zásilky 50 kg
Maximální délka (nejdelší strana) Zásilky 175 cm
Maximální obvodová délka Zásilky 300 cm
vzorec pro výpočet obvodové délky:
2x šířka + 2x výška + 1x délka
vzorec pro výpočet obvodové délky u tyčoviny:
obvod + délka

Další opatření:

Z důvodu, kdy zákazníci objednali zboží na dobírku, které bylo upraveno dle objednávky  a zboží potom nepřijali, řešíme takové objednávky upraveného zboží na přání objednatele pouze po úhradě objednávky platbou převodem. O způsobu úhrady je zákazník vždy informován telefonicky.

 

V den odeslání zboží přepravní společnosti je kupujícímu prodávajícím přes webové rozhraní odeslána na uvedený e-mail kupujícího informace o odeslání zboží.

 

Při objednávkách dražšího a speciálního zboží prodávající vždy informuje kupujícího ještě telefonicky. Přepravní společnost dopraví kupujícímu běžně toto zboží do 24 hodin po odeslání a před dodáním informuje o dodání kupujícího na telefonní kontakt, uvedený v registračních údajích kupujícího. V případě, že prodleva dodávky od odeslaného e-mailu prodávajícím je delší než předpokládaná doba dodávky přepravcem, kupující o této skutečnosti obratem telefonicky či e-mailem přes webové rozhraní e-shopu bude informovat prodávajícího.

Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba v den dodání přítomna, nereaguje na telefonické avízo přepravní společnosti v den dodání, nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), nese v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.

Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je potřeba sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce). V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit.

 

Záruční ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu eventuálně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem občanského zákoníku.

Předmětem záručního plnění není běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé ze strany kupujícího:

a)      použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami

b)      nedodržením pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku

c)      nesprávným skladováním

d)      neodborným nebo nepřiměřeným zacházením

e)      provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek

f)       fyzickým poškozením a nadměrným mechanickým opotřebením

g)      neodborným zazimováním a odzimováním

 

Záruku nelze též uznat na vzniklé závady:

a)      běžným opotřebením výrobku

b)      neodvratnou událostí povětrnostními vlivy

c)      poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem

d)      poruchami v elektrické síti

e)      vlivem spodní vody (přívalové nebo tlakové)

f)       pro které byla sjednána nižší cena

g)      způsobené třetí osobou nebo živočichy

 

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží:

a)      které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

b)      které podléhá rychlé zkáze

c)      zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

d)      v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy v souladu s výše uvedenými obchodními podmínkami se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou přepravní cestou

Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail nebo fax s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí peněžní prostředky kupujícímu na jeho uvedený účet převodem, nebo poukázkou či v hotovosti dle dohody. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vrácené zboží je kupující povinen vrátit osobně, nebo zasílat výhradně doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena. Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží. Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího, na zboží, které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a)      zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b)      u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele

c)      zboží je momentálně doprodáno

d)      výrazné změny ceny způsobené chybou výpočetní techniky

 

V případě, takto vzniklé situace prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky atd..).

 

Reklamace při dodávce zboží

Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky a dodacího listu ) a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů (za dopravu, opravu apod.).

 

Záruční a pozáruční servis

V nabídce najdete pouze zboží nejlepší kvality. Vždy klademe důraz na to, abyste za své peníze získali co nejvyšší hodnotu. Zároveň jsme si vědomi, že i výrobky nejvyšší kvality se někdy porouchají nebo poškodí.


1) Přijetí reklamace

a) Zásilkovou službou – pro bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme označit zásilku „REKLAMACE“, doplnit zásilku kopií faktury o nákupu výrobku, stručným popisem závady a kontaktem, zásilka musí být vhodně zabalena, aby nedošlo k poškození při přepravě

b) Osobně – pro bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přinést s sebou kopii faktury o nákupu

2) Přijetí opravy

a) Zásilkovou službou – pro bezproblémové vyřízení opravy doporučujeme označit zásilku „SERVIS“, stručným popisem závady a kontaktem, zásilka musí být vhodně zabalena, aby nedošlo k poškození při přepravě

b) Osobně – pro bezproblémové vyřízení opravy doporučujeme vyčerpávající popis závady

3) Převzetí reklamace

a) Zásilkovou službou – vyřízená reklamace bude neprodleně po opravě odeslána poštou zpět pouze na vyžádání

b) Osobně – při přijetí reklamace byl vystaven reklamační protokol, který slouží jako doklad pro převzetí reklamace a na jejím základě bude výrobek předán

c) Zprostředkovaně - při přijetí reklamace byl vystaven reklamační protokol, který slouží jako doklad pro převzetí reklamace a na jejím základě bude výrobek předán


4) Převzetí opravy

a) Zásilkovou službou – vyřízená oprava bude neprodleně po opravě odeslána poštou zpět pouze na vyžádání

b) Osobně – při přijetí opravy byl vystaven servisní protokol, který slouží jako doklad pro převzetí opravy a na jejím základě a vystavené faktuře bude výrobek předán

c) Zprostředkovaně - při přijetí opravy byl vystaven servisní protokol, který slouží jako doklad pro převzetí opravy a na jejím základě a vystavené faktuře bude výrobek předán


Adresa pro zasílání:

ASPR pool s.r.o.

Suchdolská 710

252 62 Horoměřice (Praha-Západ)

.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, avšak kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.).

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Zároveň registrovaný kupující souhlasí s eventuálním zasíláním novinek na uvedený email. V případě, že kupující nechce novinky dostávat do své emailové schránky, použije v nastavení svého účtu změnit možnost zasílání novinek.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

 

 

 Obrázky v tomto e-shopu jsou orientační a mohou se někdy lišit od aktuálního stavu výrobku. V případě požadavku upřesnění informací k požadovanému výrobku se s námi laskavě spojte.